Voorzitter

Medio 2017 heeft Dick Sonneveld, voorganger in PKN gemeente de Regenboog, het voorzitterschap van het Beraad van Kerken Zoetermeer overgenomen van Gertjan Oosterhuis.
Voordat Dick Sonneveld voorzitter werd, maakte hij als vertegenwoordiger van het cluster PKN al deel uit van de Stuurgroep.

Als voorzitter is Dick Sonneveld het gezicht van de Zoetermeerse kerken naar buiten toe.